SOFAS AND CHAIRS

DINO CORNER METROPOLIS BLACK/GREY £550

DINO CORNER BROWN/COFFEE £550
DINO 3+2 SOFAS £550
DINO 3+2 BROWN/COFFEE £550
DINO 3+2 BLACK/GREY £550
VERONA C2C MINK £650 SIZE: 65cm x 250 x 250cm

GORGEOUS IFINITI 3+2 SOFAS IN PLUSH GREY £799

MEASUREMENTS: 3 seater: H75cm x 210 x 88cm

2 seater:H75cm x 188 x 210cm